YUSH

Yush là một cơ sở sản xuất nhỏ, nơi các sản phẩm độc đáo đều được làm thủ công. Nến đậu nành thơm đã tạo ra một bầu không khí độc đáo. Mỗi cây nến thơm thương hiệu đã sản xuất đều chứa sáp đậu nành được chứng nhận về mặt sinh thái. Sáp đậu nành cháy lâu hơn nhiều so với parafin thông thường và không gây hại cho sức khỏe. Mỗi cây nến đậu nành đều được làm thủ công.

Nhà thiết kế đã tạo ra bao bì độc đáo cho bộ quà tặng thể hiện tinh thần của thương hiệu và nhấn mạnh những ưu điểm của sản phẩm.

Nguồn tin: Packagingoftheworld