Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và đối với Boxstore bảo mật danh tính của quý khách hàng là một điều vô cùng quan trọng. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

Quý khách vui lòng đọc bản Chính sách Bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi người truy cập.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
Boxstores.net không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Boxstore.net

Khi khách hàng mua sản phẩm tại Boxstores.net, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

– Tên khách hàng
– Địa chỉ giao hàng
– Số điện thoại di động
– Địa chỉ Email

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một trong các mục đích sau đây:
– Giao hàng quý khách đã mua tại trang web Boxstores.net
– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
– Xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web Boxstores.net

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
Boxstores.net đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:
– Giới hạn truy cập thông tin cá nhân
– Ngăn chặn truy cập máy tính trái phép
– Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ

THÔNG TIN CÁ NHÂN Chúng tôi không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng của quý khách. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Boxstores.net có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Boxstores.net luôn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

THAY ĐỔI CỦA Điều khoản điều kiện & Chính sách Bảo mật
Chúng tôi có quyền sửa đổi Điều khoản điều kiện & Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các sửa đổi đó sẽ được đăng tải trên trang web Boxstores.net. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng trang web này sẽ được coi như là Quý khách đã chấp nhận
Điều khoản điều kiện & Chính sách Bảo mật mới đó.

Nếu quý khách không hài lòng với việc chúng tôi xử lý thắc mắc hay khiếu nại của quý khách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Boxstores.net@gmail.com