Có gì độc đáo ở Bộ sản phẩm Natura? Trước hết, nhà thiết kế bắt đầu chuẩn bị logo trong số các phông chữ phù hợp nhất. Họ đã trình bày một vài logo đã chuẩn bị với chủ nghĩa tối giản. Sau đó, nhà thiết kế tập hợp các màu pantone mà họ đã lựa chọn cẩn thận, có thể phù hợp với Natura, và chuẩn bị bảng màu. Vì xuất phát từ sự tự nhiên và đề cập đến các sản phẩm tốt cho sức khỏe nên họ đã chuẩn bị màu chủ đạo của thương hiệu là màu xanh lá cây. Về màu sắc của các mẫu hộp, họ đã sử dụng màu pastel nhẹ nhàng và màu phấn để làm cho chúng trông tối giản hơn. Sau đó, nhà thiết kế bắt đầu chuẩn bị thiết kế bao bì bằng cách xem xét logo, sự hài hòa màu sắc và các bản brieft của công ty.

Cùng xem một số hình ảnh hoàn thiện của bao bì bộ sản phẩm Natura.

Nguồn: Packagingoftheworld